نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-6223105
امروز
چهارشنبه 1400/10/29
|
ساعت

روز ملی ثبت احوال

ثبت وقایع حیاتی

مهلت اعلام ولادت نوزاد

مهلت قانونی برای اعلام فوت

تاریخ و ساعت خبر : 1400/10/02 | 12:55   | تعداد بازدید : 1600
حضور کارکنان مدیریت ثبت احوال سقزبه همراه ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران سقز در آرامستان شهدا و غبارروبی مزار شهیدان همیشه زنده به مناسبت روز ملی ثبت احوال
مورخه 1400/10/02 مدیر و همکاران مدیریت ثبت احوال سقز به همراهی ریاست محترم بنیادشهید این شهرستان و به منسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال در مزار شهدای این شهرستان حضور و ضمن غبارروبی ، اهدای شاخه های گل ، بر مزار این همیشه جاودانگان فاتحه فرستاده و در این روز فرخنده یادشان را گرامی داشتند....
تاریخ و ساعت خبر : 1400/10/02 | 11:52   | تعداد بازدید : 428
دیدار با امام جمعه محترم شهرستان سقز
روز پنج شنبه مورخ 1400/10/02 مدیرو چند تن از کارکنان مدیریت ثبت احوال سقز به مناسبت گرامی داشت سوم دی ماه یکصدو سومین سالروز تاسیس سازمان ثبت احوال با جناب ماموستا حسینی امام جمعه محترم این شهرستان ملاقات نمودند و در مورد برخی از مسایل و چالشهای پیش روی همکاران از ایشان رهنمودهایی را دریافت نموده و جناب حسینی ضمن تبریک این روز فرخنده به تمامی کارکنان مدیریت ثبت احوال ، قول مساعد دادند که انشالله در خصوص طرح این مسائل همکاری های لازم را معمول بفرمایند....
تاریخ و ساعت خبر : 1400/10/02 | 10:5   | تعداد بازدید : 440
تقدیر و تجلیل از کارمندان نمونه به مناسبت روز ملی ثبت احوال
روز پنج شنبه مورخ 02/10/1400 در محل مدیریت ثبت احوال ،از آقایان مصطفائی و نظامی به عنوان کارمندان نمونه در سال جاری تقدیر و تشکر به عمل آمد ،وبه مناسبت گرامی داشت روز ملی ثبت احوال ، از سوی علی زاده مدیر ثبت احوال به ایشان لوایح تقدیری به پاس خدمات ارزنده، صادقانه و دلسوزانه اهداء گردید....
تاریخ و ساعت خبر : 1400/10/01 | 9:48   | تعداد بازدید : 157
تقذیر از مدیران دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال به مناسبت روز ملی ثبت احوال
روز چهارشنبه مورخ 1400/10/01طی دیداری که در محل مدیریت ثبت احوال سقز با مدیران دفاتر پیشخوان و مسؤلین ثبت احوال سقزصورت گرفت لوایح تقدیری از سوی آقای علی زاده مدیر ثبت احوال و معاونین محترم به هر یک از مدیران دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال به مناسبت سوم ی ماه ،یکصدو سومین سالروز تاسیس سازمان ثبت احوال کشور اهداء گردید و نیز از آقای عبدالقادری دهیار نمونه روستای بله جر سقز که بیشترین همکاری را در زمینه اعلام وقایع ولادت و فوت با این مدیریت داشته اند تقدیر و تشکر به عمل آمد....
تاریخ و ساعت خبر : 1400/10/02 | 12:55   | تعداد بازدید : 1600
حضور کارکنان مدیریت ثبت احوال سقزبه همراه ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران سقز در آرامستان شهدا و غبارروبی مزار شهیدان همیشه زنده به مناسبت روز ملی ثبت احوال
مورخه 1400/10/02 مدیر و همکاران مدیریت ثبت احوال سقز به همراهی ریاست محترم بنیادشهید این شهرستان و به منسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال در مزار شهدای این شهرستان حضور و ضمن غبارروبی ، اهدای شاخه های گل ، بر مزار این همیشه جاودانگان فاتحه فرستاده و در این روز فرخنده یادشان را گرامی داشتند....
تاریخ و ساعت خبر : 1400/10/02 | 11:52   | تعداد بازدید : 428
دیدار با امام جمعه محترم شهرستان سقز
روز پنج شنبه مورخ 1400/10/02 مدیرو چند تن از کارکنان مدیریت ثبت احوال سقز به مناسبت گرامی داشت سوم دی ماه یکصدو سومین سالروز تاسیس سازمان ثبت احوال با جناب ماموستا حسینی امام جمعه محترم این شهرستان ملاقات نمودند و در مورد برخی از مسایل و چالشهای پیش روی همکاران از ایشان رهنمودهایی را دریافت نموده و جناب حسینی ضمن تبریک این روز فرخنده به تمامی کارکنان مدیریت ثبت احوال ، قول مساعد دادند که انشالله در خصوص طرح این مسائل همکاری های لازم را معمول بفرمایند....
تاریخ و ساعت خبر : 1400/10/02 | 10:5   | تعداد بازدید : 440
تقدیر و تجلیل از کارمندان نمونه به مناسبت روز ملی ثبت احوال
روز پنج شنبه مورخ 02/10/1400 در محل مدیریت ثبت احوال ،از آقایان مصطفائی و نظامی به عنوان کارمندان نمونه در سال جاری تقدیر و تشکر به عمل آمد ،وبه مناسبت گرامی داشت روز ملی ثبت احوال ، از سوی علی زاده مدیر ثبت احوال به ایشان لوایح تقدیری به پاس خدمات ارزنده، صادقانه و دلسوزانه اهداء گردید....
تاریخ و ساعت خبر : 1400/10/01 | 9:48   | تعداد بازدید : 157
تقذیر از مدیران دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال به مناسبت روز ملی ثبت احوال
روز چهارشنبه مورخ 1400/10/01طی دیداری که در محل مدیریت ثبت احوال سقز با مدیران دفاتر پیشخوان و مسؤلین ثبت احوال سقزصورت گرفت لوایح تقدیری از سوی آقای علی زاده مدیر ثبت احوال و معاونین محترم به هر یک از مدیران دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال به مناسبت سوم ی ماه ،یکصدو سومین سالروز تاسیس سازمان ثبت احوال کشور اهداء گردید و نیز از آقای عبدالقادری دهیار نمونه روستای بله جر سقز که بیشترین همکاری را در زمینه اعلام وقایع ولادت و فوت با این مدیریت داشته اند تقدیر و تشکر به عمل آمد....

آدرس : سقز خيابان 22بهمن روبروي داروخانه بهزيستی
کد پستی : 13336-66818 | نمابر: 08736223105 | شماره تماس : 6223105-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com