نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
پیامبر اکرم(ص): دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است
پاسخگویی
0873-6223105
امروز
جمعه 1402/7/7
|
ساعت

آرشیو اخبار

جستجو بر اساس عنوان خبر

عنوان خبر

تاریخ و ساعت خبر : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱   |  7:8
تاریخ و ساعت خبر : 1402/3/8   |  0:54
تاریخ و ساعت خبر : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷   |  20:21
تاریخ و ساعت خبر : 1401/۱۰/۰۳   |  14:28
تاریخ و ساعت خبر : 1401/۱۰/۰۳   |  14:8
تاریخ و ساعت خبر : 1401/07/07   |  14:3
تاریخ و ساعت خبر : 1401/01/15   |  9:34
تاریخ و ساعت خبر : 1400/10/02   |  11:52
تاریخ و ساعت خبر : 1400/04/15   |  9:48
تاریخ و ساعت خبر : 1400/03/18   |  13:16
تاریخ و ساعت خبر : 1399/10/02   |  17:22
تاریخ و ساعت خبر : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱   |  7:8
تاریخ و ساعت خبر : 1402/3/8   |  0:54
تاریخ و ساعت خبر : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷   |  20:21
تاریخ و ساعت خبر : 1401/۱۰/۰۳   |  14:28
تاریخ و ساعت خبر : 1401/۱۰/۰۳   |  14:8
تاریخ و ساعت خبر : 1401/07/07   |  14:3
تاریخ و ساعت خبر : 1401/01/15   |  9:34
تاریخ و ساعت خبر : 1400/10/02   |  11:52
تاریخ و ساعت خبر : 1400/04/15   |  9:48
تاریخ و ساعت خبر : 1400/03/18   |  13:16
تاریخ و ساعت خبر : 1399/10/02   |  17:22

آدرس : سقز خيابان 22بهمن روبروي داروخانه بهزيستی
کد پستی : 13336-66818 | نمابر: 08736223105 | شماره تماس : 6223105-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com