نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-6223105
امروز
یکشنبه 1400/6/28
|
ساعت

1399/10/04  |    1:57  |   2339 |    کد خبر 1004 |     چاپ خبر

سومین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان سقز برگزار گردیدسومین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان سقز روز پنج شنبه مورخ 1399/10/04در محل فرمانداری سقز و با ریاست آقای خامی ، معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سقز و حضور اعضاء برگزار گردید، در این جلسه گزارش کاملی از وقایع حیاتی ثبت شده تا پایان آذر ماه 99 در شهرستان سقز توسط آقای جمال علی زاده مدیر ثبت احوال سقز ارائه گردید.
آدرس : سقز خيابان 22بهمن روبروي داروخانه بهزيستی
کد پستی : 13336-66818 | نمابر: 08736223105 | شماره تماس : 6223105-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com